עסקים בירושלים

ירושלים היא הבית של דתיים ושל חילוניים, של מסורתיים, יהודים, ערבים, נוצרים ואחרים.